widok łańska z lotu ptaka

RODO

Rezerwacja online
 
Data przyjazdu
 
Data wyjazdu
 
first

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, oraz pocztą elektroniczną na adres:iodatcentrum [dot] gov [dot] pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia informacji dotyczących usług hotelarsko -gastronomicznych Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk na podstawie art. 6 pkt a, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia każdej korespondencji (ustnej, elektronicznej, pisemnej) rozpoczętej przy pomocy formularza kontaktowego na stronie lansk.pl.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie lansk.pl. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne ale niepodanie danych osobowych w formularzu kontaktowym uniemożliwi udzielenie informacji dotyczących usług hotelarsko-gastronomicznych Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
 11. COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.