Regulamin pobytu ze zwierzętami | Ośrodek Łańsk

Główna zawartość

Łańsk - panorama

Regulamin pobytu ze zwierzętami

first
 1. Każdy Gość zobowiązany jest przekazać informację Recepcji Ośrodka o planowanym pobycie ze zwierzęciem, przed rozpoczęciem pobytu. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 50 zł/doba. Z opłaty zwolnione są psy przebywające z Gościem w charakterze przewodnika osoby niewidomej.
 2. Do Ośrodka przyjmowane są tylko zwierzęta zdrowe, posiadające aktualną książeczkę zdrowia potwierdzającą szczepienia, w tym przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie, do okazania w Recepcji podczas zameldowania. 
 3. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt. 
 4. Zwierzę może przebywać w pokoju/apartamencie/domku, w którym zameldowany jest jego właściciel. Zwierzę nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości.
 5. Każde zwierzę powinno mieć zapewnione przez właściciela własne miejsce do spania (kojec, kontener, transporter itp.).
 6. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie swoich zwierząt, niezakłócające spokojny wypoczynek innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg innych Gości lub Personelu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia.
 7. Wyprowadzanie zwierząt może odbywać się wyłącznie na smyczy, a w przypadku konieczności - ze względu na charakter lub zachowanie zwierzęcia - wymagany jest także nałożony kaganiec.
 8. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania pozostawionych po nim nieczystości. 
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt w restauracji, barze, basenie kąpielowym, plaży, placu zabaw, sali zabaw, na terenie stadniny koni.
 11. Właściciel zwierzęcia przyjmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi jego zwierzę podczas pobytu, w tym szkody wobec Gości, Personelu Ośrodka oraz wobec innych zwierząt przebywających czasowo lub na stałe na terenie Ośrodka. 
 12. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Ośrodka i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.
 13. Wszystkie straty spowodowane przez zwierzę muszą być zgłoszone Recepcji.
 14. Właściciel zobowiązany jest do pokrycia szkód i krzywd wyrządzonych przez zwierzę przed opuszczeniem Ośrodka. W tym celu Kierownik zespołu pokojowych sporządzi protokół szkody wraz z jej wyceną.
 15. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z Recepcją.
 16. Nie akceptujemy psów uznawanych za agresywne lub groźne (amerykański pit bull terier, rottweiler, dog argentyński, buldog amerykański, pies kanaryjski, owczarek kaukaski, moskiewski stróżujący, pies z Majorki, tosa inu, akbash dog, anatolian karabash).
 17. Ośrodek ma prawo odmówienia przyjęcia zwierząt, jeżeli nie spełnione zostaną powyższe warunki.
 18. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zapisy. Wszelkie informacje dostępne są w Recepcji.

Scrool up