Ważne informacje | Ośrodek Łańsk

Główna zawartość

Łańsk

Ważne informacje

first

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu lokalnego Domki Fińskie oraz wodociągu lokalnego "Łańsk Główny" w Łańsku w powiecie olsztyńskim stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwające prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. 

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

Informacja o zaplanowanych i podjętych działaniach naprawczych:

Stan wody jest na bieżąco monitorowany. Podjęte zostały działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniej jakości wody.

W dniu 15 stycznia 2024 r. - płukanie instalacji wodociągowych.

W dniu 16 stycznia 2024 r. - dodatkowe płukanie instalacji ze zwiększonym dozowaniem podchlorynu sodu, preparatu do dezynfekcji. 

Scrool up