Łańsk - panorama

Regulamin pobytu ze zwierzętami

first

1. Zwierzę może przebywać w pokoju / apartamencie /domku , w którym zameldowany jest jego właściciel.
2. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości.
3. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania swoich zwierząt, ciszy w ośrodku i niezakłócanie spokojnego wypoczynku innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg innych Gości lub personelu, ośrodek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z ośrodka .
4. Do ośrodka przyjmowane są tylko zwierzęta zdrowe, posiadające aktualną książeczkę zdrowia potwierdzającą szczepienia i odrobaczenie, do okazania w recepcji ośrodka podczas zameldowania.
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt w restauracji, barze, basenie kąpielowym, plaży, placu zabaw i innych miejscach użytku publicznego.
6. Psa można wyprowadzać tylko na smyczy i w kagańcu.
7. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania pozostawionych po nim nieczystości.
8. Wszystkie straty spowodowane przez zwierzę muszą być zgłoszone do recepcji ośrodka.
9. Właściciel zobowiązany jest do pokrycia szkód i krzywd wyrządzonych przez zwierzę przed opuszczeniem ośrodka.
10. Wszelkie roszczenia dotyczące powstałych szkód i krzywd na osobach trzecich obciążają właścicieli zwierząt.
11. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za pobyt i zachowanie zwierzęcia w ośrodku.
12. WAŻNE! Nie akceptujemy psów uznawanych za agresywne lub groźne. Między innymi rasy Pitbull, Rottweiler, Doberman, Dog , Amstaff, itd.
13. Ośrodek ma prawo odmówienia przyjęcia zwierząt, jeżeli nie spełnione zostaną powyższe warunki.
14. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 30,00 zł/doba.