Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy Łańsk znajduje się w zarządzie Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR), które jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.
COAR posiada osobowość prawną odrębną od Skarbu Państwa i działa we własnym imieniu. Ponadto jest jednostką sektora finansów publicznych i prowadzi działalność gospodarczą, a odbiorcami naszych usług są zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Centrum działa w oparciu o najwyższe standardy w obsłudze jednostek publicznych, a funkcję organu nadzorczego nad działalnością instytucji pełni Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nasze główne obszary wykonywanej działalności obejmują:

  • administrowanie i zarządzanie siedzibą KPRM,
  • obsługę Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego „Łańsk”,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze Centralnego Zamawiającego, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej,
  • świadczenie innych usług np. zarządzania nieruchomościami, transportowych, wynajmu mieszkań, informatycznych, teletechnicznych, poligraficznych, szkoleniowo-konferencyjnych i gastronomicznych.

Jednostki administracji publicznej zainteresowane ofertą usług szkoleniowo-konferencyjnych ośrodka w Łańsku zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Sprawdź dostępne terminy dla zorganizowania wypoczynku, szkoleń i konferencji, imprez integracyjnych lub okolicznościowych.